คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...>

วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555

นิทานเด็ก


เรื่อง  ผักบุ้งอยากมีเพื่อน


        นิทานเรื่องนี้ได้สอนให้เด็กได้ทั้งความมีน้ำใจต่อเพื่อน มีความอาทรต่อกัน ไม่เห็นแก่ตัว เพราะทุกคนจะอยู่บนโลกใบนี้เพียงลำพังไม่ได้ต้องอาศัยซึ่งกันและกัน ไม่ส่วนใดก็ส่วนหนึ่ง ไม่เวลาใดก็เวลาหนึ่ง ได้ทักษะทางด้านสังคม คือ การได้เล่นกับเพื่อนๆ ทักษะทางสติปัญญา คือ คิดทำในสิ่งที่ดีแล้วคนอื่นก็อยากจะมาเล่นด้วย ด้านอารมณ์ คือ สนุกสนานที่ได้เล่นกับเพื่อนๆเรื่อง  ลูกเป็ดขี้เหร่


        นิทานเรื่องนี้สอนให้เด็กได้รู้ว่า การที่เราได้พัดพลากจากแม่ แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีใครรักเราอีกเลย เพราะถ้าเราเป็นเด็กดี ทำตัวน่ารัก ซื่อสัตย์ ทุกคนก็จะเห็นคุณค่าในตัวเราเอง ซึ่งนิทานเรื่องนี้ คือ สอนให้เราได้ปรับตัวกับสิ่งที่เป็นอยู่เพื่อความอยู่รอดด้วยความดีของเราเอง

เพลงเด็ก


เพลง color

 

        


เพลง  เด็ก 7วัน7สีเพลง  ปี 1 มี 12  เดือน        จากทั้ง 3 เพลงที่ให้รับชมมาข้างต้นนั้น เป็นเพลงที่เกี่ยวกับภาษาสำหรับเด็กโดยตรง เพราะเด็กได้คำศัพท์ จากสี จากสัปดาห์ จากเดือน เด็กได้จดจำในสิ่งที่ตนได้ฟังเป็นประสบการณ์ เมื่อเด็กได้สัมผัสโดยตรง  เช่น  วันนี้ไปโรงเรียน คุณครูสอนเรื่องของสี เป็นต้น เด็กก็สามารถใช้ประสบการณ์เดิมจากที่ได้ฟังเพลงไปนั้นไปตอบคำถามหรือเรียนรู้ไปพร้อมๆ กันคุณครูผู้สอนได้ ซึ่งเป็นการดีอย่างยิ่งเพราะ **เด็กได้นำความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ มาผสมผสานกัน เป็นการเรียนรู้ของเด็กเอง **


    
 เรื่อง  คุณสามารถส่งเสริมให้ลูกเรียนภาษาที่สองได้อย่างไรบ้าง?
(ลิงค์ทางขวามือ >บทความที่น่าสนใจ)

        ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดต้องเข้าใจในตัวเด็ก ไม่จำเป็นต้องเคร่งครัดเด็กมากเกินไปปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ คือ สอนให้เป็นการเล่น เล่นให้เป็นการสอน ผู้ปกครองควรให้ความสำคัญกับเด็กอาจใช้วิธีการพูดคุยกับเด็ก ถ้าอยากให้เด็กเก่งภาษาก็ควรสนทนากับเด็กด้วยภาษานั้น ซึ้งในปัจจุบันจำเป็นอย่างยิ่งมากในการใช้ภาษาต่างประเทศเพราะ ปี  2558 ประเทศไทยก็จะเข้าสู่อาเซียน เราควรส่งเสริมเด็กให้มีความรู้ในด้านภาษาที่สองไม่มากก็น้อยพอควร ไม่ใช่การเข้มงวดเกินไป จากที่จะได้อะไรมันก็จะไม่ได้อะไรเลย


วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่  15


วันศุกร์  ที่  21  กันยายน  พ.ศ. 2555

        วันนี้อาจารย์ได้ตรวจความเรียบร้อย Blogger ของนักศึกษาอยู่ที่ลิงค์อาจารย์ พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำในการปรับปรุง Blog ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป
        อาจารย์ได้สรุปสาระการเรียนรู้จากการทำ Blogger มีประโยชน์ดังนี้

การคิดวิเคราะห์
                                                                     ระบุความสำคัญ
                                                         แจกแจงข้อมูล และจำแนกข้อมูล
                                                    ระบุความสัมพันธ์และความเป็นเหตุผล


คิดอย่างมีวิจารณญาณ
                                                           การระบบข้อมูลหลากหลาย
                                                     ทบทวนจุดเด่น จุดด้อยระบบข้อมูล
                                                       ปรับระบบโดยหาข้อมูลเพิ่มเติมการตัดสินใจ
                             เลือกวิธีที่เหมาะสมเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหา หรือสร้างสรรค์งาน

การแก้ปัญหาการคิดสร้างสรรค์

วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่  14

        เดือนกันยายน


วันศุกร์  ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555

วันนี้อาจารย์ติดคุมสอบรุ่นพี่ ปี 3 จึงให้นักศึกษาทำหน้าที่แทนคือ ถ่าย VDO เพลงและนิทาน เอง

เพลง
-  เพลงแปรงฟันกันเถอะ
มา มา มา พวกเรา มา มา แปรงฟัน
มา มา มา พวกเรามา มาแปรงฟันกัน
ฟันจะสวย ยิ้มสดใสถ้าพวกเรารู้จักแปรงพันกัน
- เพลงเชิญมาเล่น
- ท้องฟ้าแสนงาม
- เดิน เดิน เดิน
- เด็กจอมพลัง

นิทาน
- ช้างน้อยมีน้ำใจ  (เล่าไปฉีกไป)

ดิฉันเป็นตัวแทนในการเล่านิทาน

- เจ้าแสนซน  (เล่าไปพับไป)
- กระต่ายเพื่อนเกลอ (เล่าโดยใช้เชือก)
- โจรใจร้าย  (เล่าโดยใช้เชือก)
- เจ้าแกะกับดวงอาทิตย์  (เล่าไปฉีกไป)
- กบน้อยแสนซน  (เล่าไปฉีกไป)
- เจ้างูน้อยกับเถาวัลย์  (เล่าโดยใช้เชือก)
- ต้นไม้ของเรา   (เล่าไปพับไป)
- วันหยุดของน้องเบส  (เล่าไปตัดไป)
- ดาวเคราะห์ของคุณยาย  (เล่าไปวาดไป)
- ครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง   (เล่าไปวาดไป)
- ตุ้งแช่จอมซน   (เล่าไปวาดไป)
- น้องมดอยากมาเที่ยวทะเล   (เล่าไปพับไป)
- แพรวิเศษ   (เล่าไปพับไป)
- ความสุขของคุณยาย   (เล่าไปวาดไป)
- ยักษ์ 2 ตน   (เล่าไปพับไป)
- พระจันทร์ไม่มีเพื่อน  (เล่าไปตัดไป)
- พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง   (เล่าไปวาดไป)


นิทานการเสริมสร้างจินตนาการการเรียนรู้


การสัมมนาการศึกษาปฐมวัย
ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
วันที่ 9 กันยายน 2555

วิทยากร : อาจารย์ชัยฤทธิ์  ศรีโรจน์ฤทธิ์
ปัจจุบันสอนอยู่ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 
สาขาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1


สัปดาห์ที่  13  

        เดือนกันยายน


วันศุกร์  ที่ 7 กันยายน  พ.ศ.  2555

วันนี้อาจารย์แจกผ่นประดิษฐ์อักษรสำเร็จและสีไม้คนละ 1 กล่อง

อาจารย์สรุปเรื่องของภาษา
- อยากให้เด็กมีทักษะด้านไหน ให้ตั้งคำถามถามเด็กในด้านนั้นๆ
- สื่อที่ใช้ในวิชานี้ เพลง นิทาน คำคล้องจอง ปริศนาคำทาย แล้วทำสือ
- ต้องการมุมที่เงียบ และไม่ควรอยู่ใกล้มุมบล็อก มุมบทบาทสมมติ
- การฟัง : เทปเพลง การเขียน : กระดานเขียน กระดาษอุปกรณ์การเขียน การพูด : มุมหุ่นนิ้วมือ หุ่นเล็ก การอ่าน : หนังสือ

การบูรณาการของภาษา มาใช้กับกิจกรรม 6 กิจกรรม
- ประสบการณ์ทางภาษา  : มุมรูปภาพ มุมหนังสือ นิทาน มุมบัตรคำ
- กิจกรรมเคลื่อนไหว : ร้องเพลงทำท่าประกอบ
- กิจกรรมกลางแจ้ง : ฟังข้อตกลง
- เกมการศึกษา : โดมิโน จับคู่ จิ๊กซอ
- ศิลปะ : เอาภาพที่เด็กวาดมาแต่งเป็นเรื่องราว แล้วเย็บมุมเก็บไว้เป็นผลงานของเด็ก

***** ผลของการกระทำไม่สำคัญ แต่ทำกระบวนการให้เด็กมีประสบการณ์ *****

งานสัปดาห์หน้า : ให้แต่ละกลุ่มนำเสนอนิทานแต่งเองที่ตนจับฉลากได้หัวข้อไป

นิทรรศการเตรียมความพร้อมบูรณาการปฐมวัยสู่อาเซียน


โครงการศึกษาศาสตร์วิชาการ
"คุณภาพการศึกาาไทยก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน"
ร่วมฉลองวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษมครบรอบ 72 ปี
วันที่ 6-7 กันยายน พ.ศ. 2555
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม


สัปดาห์ที่  12

        เดือนสิงหาคม


วันศุกร์ ที่ 31 สิงหาคม  พ.ศ. 2555

        อาจารย์ให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอเพลงของกลุ่มตนเอง แล้วสอนเพื่อนร้องเพลงพร้อมกับท่าประกอบเพลง โดยอาจารย์ได้ถ่าย VDO เก็บไว้เป็นผลงานของเรา เพลงของกลุ่มดิฉันคือ
        เพลงโรงเรียนของฉัน
โรงเรียนมีเพื่อนมากมาย
ของเล่นก็มีให้ทุกคน
สนามก็กว้างใหญ่
คุณครูก็ใจดีกับเรา
มาๆ มารีบเข้าเรียน
มาเล่นมาร้องเพลงกันไป
เด็กดีต้องทำยังไง
อมมะนาวแล้วฟังคุณครูเข้าใจไหม
ลา ล่า ล้า ลา ล่า ล้า

        อาจารย์ให้แต่ละกลุ่มคิด  คำขวัญเลิกเหล้า
กลุ่มของดิฉัน "ดื่มเหล้าแล้วตับแข็ง เสียทั้งแรง เสียทั้งเงิน"
ปรับปรุงใหม่  "เซ็ง !! ดื่มเหล้าแล้วตับแข็ง เสียทั้งแรง เสียทั้งเงิน "

" สื่อปฏิทิน "สัปดาห์ที่  11

        เดือนสิงหาคม 


วันศุกร์ ที่ 24  สิงหาคม พ.ศ. 2555

อาจารย์ให้ฟังเพลงเกาะสมุยมันคืออะไร แล้ววิเคราะห์
        คำตอบของดิฉัน :  เพลงสนุกสนาน เพราะเป็นเพลงคลาสสิค มีจังหวะสนุก
                                   วัตถุประสงค์ ชวนให้คนไปเที่ยวเกาะสมุย ให้อารมณ์ถึงบรรยากาศของเกาะสมุย

งานที่ได้รับมอบหมาย
        1.  ให้แต่ละกลุ่มแต่งเพลงเกี่ยวกับอะไรก็ได้
        2.  เล่านิทาน โดยเล่าไปฉีกไป กำหนดเรื่องขึ้นมาเอง

สัปดาห์ที่  10 (เรียนชดเชย)

        เดือนสิงหาคม


วันศุกร์  ที่ 19 สิงหาคม  พ.ศ. 2555

งานสัปดาห์นี้ คือ ทำสื่อปฏิทิน ตามที่กลุ่มจับฉลากได้
        กลุ่มของดิฉันได้ คือ อักษรต่ำ : ศ ฐ ข ส ฝ ถ ผ ห ฉ  สระ :  อุ อู
งานสัปดาห์หน้า คือ ส่ง Power Point กิจกรรมเล่านิทานให้น้องๆ ฟังของสัปดาห์ที 7 ทุกกลุ่ม

กิจกรรมในห้องเรียน
        อาจารย์ให้นักศึกษาหยิบของที่ตนเองชอบและหวงมาก มา 1 อย่าง พร้อมอธิบาย ?
ดิฉันหยิบของชิ้นนั้นคือ กระเป๋า : เพราะกระเป๋าใบนี้เป็นทั้งตัวการ์ตูนที่ชอบ คือ โดราเอมอน และคนที่ซื้อให้ที่รักมาก คือ คุณแม่ มีของสำคัญชิ้นหนึ่งที่ดิฉันพกติดตัวตลอดเวลา คือ ผ้าซิ่นของคุณยายทวด

        อาจารย์ให้นักศึกษาหยิบของ มา 1 อย่าง แล้วโฆษณา ?
ดิฉันหยิบของชิ้นนั้นคือ น้ำแร่ของ แอมเวย์ : เป็นน้ำแร่ที่ช่วยให้หน้าชมชื่้น สดใส มีออร่าอยู่เสมอ ตลอด 24 ชัวโมง ใช้ปุ๊บเหมือนมีน้ำตกกองอยู่บนหน้า  (ชุมชื้น)

        อาจารย์ให้นักศึกษาวาดอะไรก็ได้ มา 1 อย่าง ?
ดิฉันวาด : หัวโดราเอมอน แล้วอาจารย์ให้ออกไปเป็นแถว แต่งเรื่องจากภาพที่ตัวเองวาดขึ้นมา แถวของดิฉันมี 8 คน โดยแต่งเรื่องได้ดังนี้ : ฉันชื่อดอกไม้ ฉันเป็นนางฟ้าประจำดอกไม้ นางฟ้าขับรถไปรับโดเรมอนไปกินปลาหมึก wow !!


สัปดาห์ที่  10

        เดือนสิงหาคม


วันศุกร์  ที่ 17 สิงหาคม  พ.ศ. 2555

   เรียนชดเชยในวันอาทิตย์ ที่ 19 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00 น. ที่ห้องเรียน 223

สัปดาห์ที่  9

        เดือนสิงหาคม


วันศุกร์  ที่  10  สิงหาคม พ.ศ. 2555

        วันนี้อาจารย์สั่งานให้ทำสื่อในรูปแบบปฏิทิน โดยเอาปฏิทินที่ไม่ใช้แล้วแบบตั้งโต๊ะมา เพื่อประดิษฐ์เป็นสื่อที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ให้แก่น้องๆ รายละเอียดในการทำและการแบ่งกลุ่ม อาจารย์ให้มารับที่โต๊ะในวันพุธ ที่ 15 สิงหาคม  2555 แล้วสัปดาห์หน้าทุกกลุ่มต้องพร้อมที่จะนำสเนอ

สัปดาห์ที่  8

        เดือนสิงหาคม


วันศุกร์  ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันหยุดราชการ ตรงกับวันเข้าพรรษา

สัปดาห์ที่  7

        เดือนกรกฎาคม


วันศุกร์  ที่ 27 กรกฎาคม  พ.ศ. 2555

วันนี้นำเสนองานงานการสังเกตพฤติกรรมเด็กปฐมวัยจากการเล่านิทาน มีทั้งหมด 8 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
        1.  เล่นนิทาน Big Book เรื่อง ความสามัคคีของสัตว์ทั้งสี่ (อนุบาล 1)
        2.  เล่นนิทาน Big Book เรื่อง ความสามัคคีของสัตว์ทั้งสี่ (อนุบาล 1)
        3.  เล่านิทาน Big Book (อนุบาล 2)
        4.  เล่านิทานเล่าเล็ก เรื่อง มอน้อยอดออม (อนุบาล 3)
        5.  เล่านิทาน Big Book เรื่อง กระต่ายน้อยขี้ลืมกับลูกหมีแสนงอน (อนุบาล 3)
        6.  เล่านิทาน Big Book เรื่อง ความสามัคคีของสัตว์ทั้งสี่ (อนุบาล 2)
        7.  เล่านิทานเล่มเล็ก  เรื่อง แม่ครับข้าวตังขอโทษ (อนุบาล 2)
        8.  เล่านิทาน Big Book (ชั้นประถม 1)

หมายเหตุ : อาจารย์ประจำวิชาติดธุระ แต่ให้อาจารย์บาสมาสอนแทน

สัปดาห์ที่  6

        เดือนกรกฎาคม


วันศุกร์ ที่  20 กรกฎาคม  พ.ศ. 2555

วันนี้อาจารย์ได้สั่งงานให้แบ่งกลุ่ม มีทั้งหมด 11 กลุ่ม โดยจับฉลากงานดังนี้
        นิทานเล่มเล็ก  จะมี อนุบาล 1. อนุบาล 2. อนุบาล 3. ประถม 1.
        นิทานเล่มใหญ่  จะมี  อนุบาล 1. อนุบาล 2. อนุบาล 3. ประถม 1.
        VDO  จะมี  อนุบาล 1. อนุบาล 2. อนุบาล 3.
โดยให้แต่ละกลุ่มไปเล่านิทานให้น้องๆ ฟังตามที่กลุ่มตนเองจับฉลากได้ จากนั้นจดบันทึกให้ละเอียดพร้อมวิเคราะห์พฤติกรรมของน้องๆ ขณะรับฟังนิทาน แล้วมานำเสนอในสัปดาห์ต่อไป

สัปดาห์ที่  5  

        เดือนกรกฎาคม


วันศุกร์ ที่  13  กรกฎาคม  พ.ศ. 2555

        วันนี้อาจารย์ให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนองานที่ตนเองได้รับมอบหมาย

สัปดาห์ที่  4

        เดือนกรกฎาคม


วันศุกร์ ที่่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

        วันนี้ไม่มีการรายงานหน้าชั้น เพราะอาจารย์ให้ทุกกลุ่มกลับไปทำงานนำเสนอมาใหม่ ให้มารายงานในสัปดาห์ที่ 5 และผลงานนั้นต้องดูน่าสนใจที่สุด

สัปดาห์ที่  3        

     เดือนมิถุนายน


วันศุกร์  ที่  29  มิถุนายน  พ.ศ. 2555

วันนี้ไม่มีการเรียนการสอน
     อาจารย์สั่งงาน >> ให้นักศึกษาไปศึกษาค้นคว้ารายละเอียดในหัวข้อที่ได้รับมาทำรายงาน แต่ละกลุ่มจะต้องรายงานในสัปดาห์ที่ 4 (วันศุกร์ ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555)

สัปดาห์ที่  2       

       เดือนมิถุนายน


วันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน  พ.ศ. 2555

เนื้อหาที่เรียนในวันนี้
        พัฒนาการ  หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงเป็นลำดับขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง
        ทำไมต้องมีการพัฒนาเด็ก  เพราะพัฒนาการเป็นตัวบ่งบอกถึงความต้องความสามารถว่าเด็กต้องการอะไร แล้วเราจะได้ส่งเสริม สนับสนุน ด้านนั้นของเด็ก เด็กถึงจะได้มีประสิทธิภาพที่ดี

งานที่สั่งในวันนี้
        งานกลุ่ม กลุ่มละ 5  คน เรื่องให้จับฉลาก กลุ่มของดิฉันได้กลุ่มที่ 4 เรื่องพัฒนาการทางภาษาของเด็กอายุ 6 ปี รายงานในวันศุกร์ที่ 7 กรกฏาคม

สัปดาห์ที่ 1        

    เดือนมิถุนายน


วันศุกร์  ที่  15  มิถุนายน  พ.ศ. 2555

วันนี้อาจารย์กำหนดข้อตกลงระหว่างรายวิชา
        1.  ให้แต่งกายเรียบร้อย
        2.  ย้ายห้องเรียนมาเรียนที่ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 ชั้น 3
        3.  สร้างแฟ้มสะสมงานด้วย Blogger

สภาพห้องเรียน
        ห้องเรียนคับแคบมาก ถ้านักศึกษามากันครบทุกคนมีหวังห้องนี้แออัดเป็นแน่ จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ไม่เพียงพอสำหรับนักศึกษา

สภาพอากาศ
        แอร์เย็นมาก เพราะแอร์ห้องนี้จะปรับระดับไม่ได้ ถ้าจะลดอุณหภูมิคือ ปิดเครื่อง

เนื้อหาที่เรียนในวันนี้
        อาจารย์ให้นักศึกษาสร้าง Blogger เพื่อสะสมผลงาน
ประวัติส่วนตัว
Personal Profile

               
               ชื่อ-นามสกุล           : นางสาวสมฤดี   โพธิกะ
            นามขี้เล่นแต่ไม่เล่นขี้ : ปุ้งเหน่ง (Pongneng)  อายุ  20 ปี 
            E-mail                   : pongrng_35@hotmail.com
            เบอร์โทรศัพท์          : 084-6021139 , 0885037613
            ลืมตาดูโลก             : วันเสาร์ ที่ 5 เดือนกันยายน พุทธศักราช 2535 เวลา 04.45 น. ปีวอก
            ที่หลบภัยน้ำท่วมปัจจุบัน : หอพักบ้านพรธนพัทธ์ เลขที่ 109/7 ซอยรัชดาภิเษก 36 แยก 9-5             ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
            คติประจำใจ             : จะรู้ได้ไงว่าทำได้ ถ้าไม่ลองทำ
            อาหารจานโปรด       :  ข้าวพัดปู (13 เหรียญ) ส้มตำทอด (นครปฐม)
               สัตว์เลี้ยงที่ชอบ          :   สุนัข กระต่าย หนูแฮมเตอร์